Wiadomości

„Starszy nie znaczy bezbronny” – debata w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Data publikacji 12.06.2017

W Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim odbyła się inauguracyjna debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Tematem głównym było bezpieczeństwo osób starszych i zagrożenia z jakimi mogą się spotkać w dzisiejszych czasach.

W piątek (09.06.2017) o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim odbyła się debata inauguracyjna z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, z udziałem seniorów z Gminy Sępólno Krajeńskie pn. „Starszy nie znaczy bezbronny”. W debacie wzięli udział: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,  seniorzy z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

Na wstępie przybyłych gości oraz uczestników przywitał Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim mł. insp. Paweł Zawada, który omówił porządek debaty i tematy, które miały zostać omówione w dalszej części.

Następnie asp. szt. Wiesław Szczepanik z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego omówił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” przybliżając uczestnikom debaty rolę dzielnicowych w kontaktach ze społecznością lokalną, rodzaju pomocy jakiej można oczekiwać od dzielnicowych i możliwych form kontaktu z dzielnicowymi. Po tym w/w zaprezentował aplikację mobilną „Moja Komenda” oraz omówił jej możliwości, jak również przekazał informacje na temat sposobu jej wykorzystania. Na zakończenie prezentacji funkcjonariusz omówił zasadę funkcjonowania narzędzia jakim jest „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

W dalszej części funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego przedstawił przykłady najczęściej popełnianych przestępstw wobec osób starszych. Omówił sposoby unikania tych zagrożeń, zasady zachowania się w trakcie przestępstwa jak również po fakcie, kiedy już doszło do popełnienia czynu zabronionego na szkodę seniorów.

Głos zabrał również pan Jarosław Niemyjski, który jako terapeuta opowiadał m. in.  o technikach manipulacji, jakie stosują sprawcy przestępstw wobec swoich ofiar.

W trakcie debaty nie zabrakło pytań kierowanych ze strony zaproszonych gości do przedstawicieli Policji.

Debata miała na celu zwrócenie uwagi na stale występujący problem przestępczości wobec osób starszych jak również przyczynić się do ich edukacji w zakresie występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania.

Autor: asp. szt. Wiesław Szczepanik
Publikacja: Krzysztof Milachowski