NABÓR POLICJANTÓW DO SPAP W BYDGOSZCZY - Wiadomości - KPP w Sępólnie Krajeńskim

Wiadomości

NABÓR POLICJANTÓW DO SPAP W BYDGOSZCZY

Data publikacji 13.10.2017

Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Bydgoszczy ogłasza nabór funkcjonariuszy na stanowiska w Zespołach Bojowych Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Bydgoszczy, których zadaniem będzie prowadzenie działań kontrterrorystycznych określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.

Ze względu na zadania realizowane przez SPAP w Bydgoszczy od kandydatów oczekuje się:

 • wysokiej sprawności fizycznej,
 • bardzo dobrego stanu zdrowia,
 • wysokiej odporności na sytuacje stresowe,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków,
 • dyspozycyjność,
 • prawa jazdy kategorii B.

Warunkiem przystąpienia kandydata do kolejnego etapu kwalifikacji jest złożenie raportu drogą służbową, adresowanego do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, zawierającego m.in. następujące dane:

 • stopień, imię i nazwisko, identyfikator,
 • stanowisko, komórka organizacyjna, jednostka,
 • telefon kontaktowy (służbowy i komórkowy).

Uwaga: Do raportu należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające informację czy w okresie ostatnich 12 miesięcy kandydat był poddany testowi sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w pododdziałach antyterrorystycznych, jeśli tak - należy wskazać datę i miejsce jego przeprowadzenia.

SPAP W BYDGOSZCZY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, O CZYM ZOSTANĄ POWIADOMIENI TELEFONICZNIE.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • złożenie raportu,
 • testy sprawności fizycznej,
 • przeprowadzenie rozmowy z kandydatem,
 • ustalenie przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Bydgoszczy zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do pełnienia służby w pododdziale antyterrorystycznym Policji.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji dostępne są pod numerami telefonów dostępnymi w służbowej kasiążce telefonicznej.

 

Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz