Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne - Wiadomości - KPP w Sępólnie Krajeńskim

Wiadomości

Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne

Data publikacji 13.03.2018

Policjant zajmujący się profilaktyką społeczną odwiedził klasy VII w sępoleńskich podstawówkach. Podczas spotkań zapoznał młodzież szkolną z konsekwencjach nie przestrzegania prawa w ich wieku.

Asp. szt. Igor Kurczych - Policjant zajmujący się profilaktyką społeczną w sępoleńskiej policji odwiedził klasy VII w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Podczas spotkań przestrzegał przed zachowaniem niezgodnym z prawem oraz informował o konsekwencjach, jakie mogą wobec nich być zastosowane przez sądy do spraw nieletnich. W trakcie pogadanek mówiono również o zagrożeniach, wynikających z nieodpowiedniego używania komunikatorów społecznościowych. Zaprezentowano film profilaktyczny „Klasa”, przedstawiający zagrożenia, jakie mogą wyniknąć z nieodpowiedniego zachowania się młodzieży szkolnej.Asp. szt. Igor Kurczych - Policjant zajmujący się profilaktyką społeczną w sępoleńskiej policji odwiedził klasy VII w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Podczas spotkań przestrzegał przed zachowaniem niezgodnym z prawem oraz informował o konsekwencjach, jakie mogą wobec nich być zastosowane przez sądy do spraw nieletnich. W trakcie pogadanek mówiono również o zagrożeniach, wynikających z nieodpowiedniego używania komunikatorów społecznościowych. W trakcie spotkania zaprezentowano film profilaktyczny „Klasa”, przedstawiający zagrożenia, jakie mogą wyniknąć z nieodpowiedniego zachowania się młodzieży szkolnej.

Autor: asp. szt. Igor Kurczych
Publikacja: Wiesław Szczepanik