Wiadomości

Działania profilaktyczne „JEDNA DECYZJA – JEDNO ŻYCIE”

Data publikacji 17.04.2018

Komenda Powiatowa Policji w Sępolnie Krajeńskim wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku rozpoczęła kaskadowe działania profilaktyczne pt. „JEDNA DECYZJA – JEDNO ŻYCIE”.

Wczoraj (16.04.18 r.) sępoleńscy policjanci wspólnie z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku rozpoczęli pierwszy etap działań profilaktycznych pod nazwą „JEDNA DECYZJA – JEDNO ŻYCIE”. Przedsięwzięcie to kierowane jest do wychowanków placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Więcbork. W pierwszej kolejności odwiedzono uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku. Głównym celem tego projektu było przedstawienie młodzieży szkolnej konsekwencji postępowania niezgodnego z prawem, mającego wpływ na dalsze decyzje życiowe, rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom wśród uczniów oraz uwrażliwienie na problemy społeczne. W inauguracji tego projektu brali udział członkowie Klubu Młodych Twórców z Sępolna Krajeńskiego. Artyści zaprezentowali happening pt. „Czy to musiało się tak zdarzyć” opowiadający o nieodpowiedzialnym i tragicznym w skutkach zachowaniu się młodzieży. Jako pierwszy głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sępolnie Krajeńskim mł. insp. Dariusz Jędrzejczak, który opowiadał młodzieży o wpływie narkotyków na ich przyszłość. Następnie kom. Krzysztof Milachowski i asp. szt. Igor Kurczych przedstawili uczniom informacje dotyczące przemocy i cyberprzemocy oraz o odpowiedzialności nieletnich za postępowanie niezgodne z prawem. Na koniec, po zakończeniu happeningu zabrał głos Burmistrz Więcborka – Pan Waldemar Kuszewski, dziękując lokalnej Policji za współpracę i realizację takich przedsięwzięć. Potem uczniowie rozeszli się do klas, gdzie odbyły się warsztaty w mniejszych gronach. Z policjantami dyskutowano o normach społecznych i prawnych, a ze specjalistą d\s uzależnień – Andrzeju Gruszczyńskim o wpływie alkoholu i narkotyków na decyzje życiowe. W trakcie prelekcji omówiono również główny cel działań edukacyjnych „ Bądź SMART na przejściu dla pieszych”.

Autor: asp. szt. Igor Kurczych
Publikacja: Igor Kurczych