Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości - KPP w Sępólnie Krajeńskim

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości

Data publikacji 18.09.2015

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości

Podstawa prawna:
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
  • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 

Rodzaj czynu

Kwalifikacja

prawna czynu

Liczba punktów

Grzywna zł

Przekroczenie prędkości:

art. 97 albo 92 § 1 k.w.

art. 20,
art.31 ust.1 pkt 1
art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo
§ 27 lub § 31 ust. 1 z.s.d.

 

 

- powyżej 50 km/h

10

od 400 do 500

- od 41 do 50 km/h

8

od 300 do 400

- od 31 do 40 km/h

6

od 200 do 300

- od 21 do 30 km/h

4

od 100 do 200

- od 11 do 20 km/h

2

od 50 do 100

-od 6 do 10 km/h

1

do 50

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 90 k.w.

art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

2

od 50 do 200