Policja apeluje do pieszych i kierowców o ostrożność - KPP w Sępólnie Krajeńskim

Policja apeluje do pieszych i kierowców o ostrożność

Policja apeluje do pieszych i kierowców o ostrożność

Data publikacji 18.09.2015

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi i rowerzyści, to grupa użytkowników dróg, szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia w konfrontacji z samochodami. Słoneczna pogoda sprawia, że coraz częściej spacerujemy, czy też jeździmy rowerem. Szczególnie w tym czasie należy zadbać o własne bezpieczeństwo.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi i rowerzyści, to grupa użytkowników dróg, szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia w konfrontacji z samochodami. Słoneczna pogoda sprawia, że coraz częściej spacerujemy, czy też jeździmy rowerem. Szczególnie w tym czasie należy zadbać o własne bezpieczeństwo.

 

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego stanowią szczególną grupę uczestników ruchu drogowego. Należy pamiętać, że w konfrontacji z pojazdem pieszy jest na straconej pozycji. Nie chroni go przecież zderzak, maska samochodu ani poduszka powietrzna. Jest całkowicie "odsłonięty" i w konsekwencji narażony na poważne obrażenia ciała już przy prędkościach pojazdu rzędu 20-30 km/h. W zderzeniu  z pojazdem poruszającym się z prędkością 50 km/h - pieszy ma już tylko około 50 proc. szans na przeżycie, a przy prędkości około 80 km/h prawdopodobieństwo przeżycia pieszego spadają praktycznie do zera.

Pomimo, że większość uczestników ruchu drogowego zna przepisy, jednak o tym, że nie wszyscy się do nich stosują mówią policyjne statystyki.

Z przeprowadzonej przez policjantów analizy wykonanej za lata 2013 do maja 2015 wynika, że na terenie gminy i miasta Sępólno Krajeńskie doszło do 12 zdarzeń, a w Więcborku do 11 zdarzeń z udziałem pieszych. Najczęstszym miejscem zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego to droga krajowa ,,25”(12 zdarzeń) oraz wojewódzka ,,241” (9 zdarzeń). Z analizowanych zdarzeń zaledwie do 4 doszło na różnych drogach powiatowych, a do jednego na drodze gminnej.

 

W trosce o poprawę bezpieczeństwa pieszych mundurowi z Sępólna Kraj. przeprowadzają szereg akcji, podczas których szczególną uwagę zwracają na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, jak również czy piesi nie łamią przepisów .

Poniżej przedstawiono wysokość mandatów karnych za wykroczenia popełniane przez pieszych , jak również wobec pieszych.

 

Nieprawidłowe zachowania pieszych:

1)Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:

   - na przejściach dla pieszych: 50 zł

   -  w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100 zł

2)Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi: 100 zł

3)Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni: 50 zł

4)Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych: 50 zł

5)Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:

    - na obszarze zabudowanym: 50 zł

    - na obszarze niezabudowanym 100 zł

6) Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł

7) Przebieganie przez jezdnię: 50 zł

8) Chodzenie po torowisku: 50 zł

9) Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie: 100 zł

10) Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza: 50 zł

11) Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi: 50 zł

12) Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim: 50 zł

13) Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł

14) Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych: 50 zł

15) Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów: 50 zł

16) Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym,  chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku: do 100 zł

 

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych:

1) Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym:  500 zł, liczba punktów 10

2) Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi : 350 zł, liczba punktów 10

3) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych : 350 zł, liczba punktów 10

4)Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd: 350 zł, liczba punktów 10

 

Policjanci apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów, bo kiedy zaczyna brakować nam wyobraźni i zdrowego rozsądku dochodzi do przykrych, a niejednokrotnie tragicznych w skutkach zdarzeń, w których poszkodowani tracą nie tylko zdrowie, ale też i życie.